Dážď pre klímu

Predchádzajme klimatickým zmenám aktívnou prirodzenou systematickou OBNOVOU krajiny a jej miestnych vodných cyklov.

https://vimeo.com/235235054

Obnovte svoju klímu

Fotosyntéza je „výrobcom“ všetkých prírodných zdrojov na pozemských kontinentoch, ktoré vyžadujú tri kľúčové zložky – teplo zo slnka, uhlík v atmosfére a vodu zo zeme. V zdravej krajine dažďová voda väčšinou zostáva v ekosystéme, čo vedie k jedinečným formám života a vegetácie.

Malé vodné cykly umožňujú fotosyntézu a sú zdrojom života na Zemi. Nevyhnutný je zdravý ekosystém, v ktorom sa dažďová voda vracia späť do malého vodného cyklu nad pevninou prostredníctvom vyparovania. Vyparovanie premieňa slnečné žiarenie na latentné teplo a prenáša ho z dolnej do hornej troposféry, čím reguluje klímu. Fázová transformácia nezvyšuje teplotu.

Strata vody z malých vodných cyklov negatívne ovplyvňuje správnu tvorbu dažďa, dehydratuje ekosystémy, znižuje výpar a vedie ku koncentrácii tepla – prehrieva spodné vrstvy troposféry a koncentruje väčšie množstvo uhlíka v atmosfére.

Na základe výskumu sa z kontinentov ročne odvedie viac ako 700 miliárd m3 dažďovej vody. Táto voda na súši chýba a zhromažďuje sa v našich oceánoch (čo má za následok zvýšenie hladiny oceánov). Nedostatok vody pre ľudské aktivity a najmä prírodné procesy, ktorých výsledkom je prehrievanie planéty Zem a zvyšujúca sa koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére.

Náš cieľ

Začnime globálnu kampaň založenú na politike nulového odtoku dažďovej vody, kde sa vyvíjajú a implementujú jedinečné opatrenia na zvýšenie schopnosti zadržiavať vodu vo všetkých typoch krajiny čím prispievame obnoveniu zdravej klímy.

Tento projekt bol predložený do súťaže What Design Can Do – Climate Action Challenge, otvorenej globálnej dizajnérskej súťaže, ktorá vyzýva kreatívnu komunitu, aby predložila odvážne, inovatívne riešenia na boj proti vplyvom zmeny klímy. Tento projekt bol zverejnený pod názvom Rain For Climate, môžete si pozrieť komentáre a zdieľať tieto nápady aj na tejto webovej stránke: https://challenge.whatdesigncando.com/projects/rain-for-climate/

Náš tím:

Michal Kravčík – Aktivista a hydrológ pre vodné hospodárstvo

Pavol Mészáros – Architekt ekoštruktúr

Danka Kravčíková – Geologička a vodohospodárstvo

Šimon Mészáros – Výtvarník, Animácia

Vlado Zaujec – IT špecialista

Peter Bujňák – Komunikácia a vodná politika

Viac informácií o našich klimatických projektoch a webovej stránke organizácie: http://www.ludiaavoda.sk