Ekodedina Krásne Sady

V spolupráci s GivernyLoft a miestnou investičnou skupinou vyvíjame na Slovensku úplne nový projekt ekodediny. Motiváciou pre tento projekt bolo dlhodobé štúdium ekologických konceptov a inšpiratívne spojenie s ľuďmi, ktorí majú vo svojom živote podobné ciele. Chceme vybudovať miesto pre naše deti, udržateľné, zdravé a ohľaduplné k prírode. Tento projekt sa začal okolo roku 2012, keď sa skupina ľudí začala zjednocovať pozemky svojho vysnívaného domova.

Koncept ekodediny je po celom svete známy ako laboratórium, kde ľudia experimentujú na svoju vlastnú päsť, aby našli najlepšie riešenie pre život. Preto sa každá ekodedina líši od inej, ich politika je založená na zvykoch a správaní ľudí, ktorí spolu budú žiť. Ako komunita sa snažia nájsť riešenie inšpirujúce a inšpirovať sa prírodou a inými ekodedinami.

Hlavnou myšlienkou je vytvoriť udržateľné osídlenie pre mladé rodiny so želaním lepšieho života v budúcnosti. Hlavná produkcia a možnosť príjmu je tu založená na sadoch. Celá oblasť je rozdelená na 1 ha pozemky, spolu pre 55 rodín. Každý pozemok môže hostiť iba jedo sídlo. Na každom pozemku môže byť postavená stavba ako rodinný dom s doplnkovými budovami, ale len do 5% z celej plochy pozemku. Zvyšok musí byť ovocný sad alebo les a vo vnútri jazero alebo iná vodozádržná plocha. Celá oblasť bude napájaná tradičnou elektrickou sieťou, iné typické sieťové zdroje však nie sú povolené ani vybudované. Každé sídlo musí vŕtať vlastnú studňu a vybudovať systém zadržiavania vody, aby udržala vodu na území čo najdlhšie. Vybudovať nádrž na zachytenie vody a vlastnú koreňovú zónu na čistenie odpadových vôd. V tomto prípade diverzita veľkorozmerných pozemkov neumožňovali vybudovať efektívnejší centralizovaný systém.

Táto oblasť obsahuje aj dve časti pre verejné služby. Pri vstupe do areálu bude situovaná spoločná budova pre verejných návštevníkov, pohostinstvo alebo internátny dom, reštaurácia a technické vybavenie na spracovanie úrody zo sadov a dielne pre obyvateľov. V centrálnej oblasti je už vo výstavbe základná centrálna jednotka, školský areál alternatívneho vzdelávania pre deti a komunitné aktivity.

alternative school - lesna pedagogika

vizualizácia: postproces.sk

Oblasť ekodediny patrí do malej starobylej obce Mlynica. Toto miesto sa nachádza pod Vysokými Tatrami na severe Slovenska blízko mesta Poprad. Na Slovensku je to známa lokalita s krásnou krajinou. Nachádza sa v blízkosti všetkých dnešných potrebných služieb, dopravy a tiež v blízkosti krásneho prírodného národného parku Vysoké Tatry.

krasnesady_brozura_sk_Page_03b

Tento projekt reaguje na slovenskú kultúru, politickú a ekologickú situáciu. Celá koncepcia nie je založená len na ekonomickom príjme, ale na skutočnom želaní vytvoriť miesto pre lepší život. Na jednej strane by mala byť osada čo najviac zhovievavá a nenásilná k prírode, na druhej strane bolo úlohou obmedziť možné stavebné narušenie v území, aby sa zabránilo nesprávnemu správaniu susedov. Miestny územný plán prešiel byrokratickým systémom krajiny a bol oficiálne schválený.

Územný plán zóny obsahuje dlhý zoznam obmedzení a odporúčaní, aby sa táto oblasť udržala v koncepcii na princípoch ako bola založená  a aby sa dalo zabrániť neprijateľnému správaniu budúcich obyvateľov. Dodržiavať základné pravidlá, vysvetľovať ostatným ľuďom, prečo a čo je potrebné robiť v tejto oblasti pri výstavbe alebo inej činnosti. Ako a aké stromy vysádzať, aké sú odporúčané riešenia čistenia odpadových vôd, aké materiály sa majú použiť pri výstavbe, aby sa zachovala myšlienka ekodediny.

Celá oblasť je v procese predaja novým vlastníkom pôdy. Každý, kto si kúpi pozemok, musí začať výstavbu a sadiť stromy do dvoch rokov.

Všetky dokumenty sú písané pre verejnosť, aby porozumeli vízii a možnostiam ekodedny a tiež jej pravidlám.

Viac informácií nájdete tiež na tejto webovej stránke: http://www.krasnesady.sk/