Peter Beňo

*1978

výtvarník, grafický dizajnér, sochár a aktivista v oblasti rozvoja mesta, urbanizmu a architektúry

V r. 2008 až 2010 sa spolupodieľal na príprave projektu Košice EHMK 2013, v ktorom sa zameral na verejné priestory a environmentálne témy
V r. 2010 – 2011 organizoval diskusie “Fórum 13 poschodí”, zamerané na problematiku panelových sídlisk z čias socializmu a súčasné aspekty života v nich
V spolupráci s HUBa o. z. vstupuje aktívne do diskurzov rozvoja mesta, od verejného priestoru po architektúru a urbanizmus.
V r. 2016 až 2019 spolupracoval na projekte kreatívneho centra Košického samosprávneho kraja.
Je spoluzakladateľom Iniciatívy za modernú architektúru a člen Do.co, mo.mo Slovakia.