[:en]Short film: A man and a chicken[:sk]Muž a sliepka[:]

[:en]Movie was made as an exercise for stop motion camera animation.

[:sk]Tento filmík vznikol ako cvičenie priestorovej poobrázkovej animácie.

[:]