Kresby architektúry

Kresby a ilustrácie modernej architektúry vytvorené pre projekt IMA.ngo RUKOVÄŤ MODERNEJ ARCHITEKTÚRY , autor: Dominik Kurina, 2022

Dom umenia, Piešťany, 1980

Palác Kultúry (Kongresové centrum), Praha, 1981 

Univerzitná nemocnica, Aachen, 1985 

Univerzitná nemocnica, Aachen, 1985 

Divadlo Jonáša Záborského

Slovenský rozhlas, Bratislava, 1984

Termálne kúpele, Vals, 1996

Dom kultúry ROH VSŽ, Košice, 1974

Dom odborov, techniky a kultúry

Aula lekárskej fakulty UPJŠ

OD Prior (OD Urban), Košice, 1968

OD Prior (OD Urban), Košice, 1968

Múzeum Slovenských národných rád, Myjava, 1968

Múzeum Slovenských národných rád, Myjava, 1968

Múzeum Slovenských národných rád, Myjava, 1968

Múzeum vila ateliér Mathé

Múzeum vila ateliér Mathé

Villa Savoye, 1931

Pamätník SNP v Banskej Bystrici, 1969