[:en]Architecture Review: Hradová Hill – New discoveries[:cl]Review: Cerro Castillo Košice – Nuevas búsquedas[:sk]Recenzia: Hradová – Nové objavovanie[:]

[:en]Abstract in English:
(published in ARCH 06 / 2013 – Slovak Architecture Magazine)

Košice Castle Revitalisation Of The Hradová Hill

One of the largest castles in Slovakia, the Košice castle ruin has never been completed and there are no clear traces of its usage. Today, the castle starts a new history on its ancient foundations. A slanted wooden wall, erected in the place of a possible residential tower, serves as a background and a roof for a stage, opposite to witch are spectator seats built into a slope. The amphitheatre is made of a light steel construction combined with wood, in a minimalist design and minimal itervention into nature. If needed, it can be dismantled and removed. There is also a new car park and area’s administration office with a ticket sale, toilets and a room for public events, exhibitions. Below is a small park for children with adults. Reshaped paths and steps wind through the whole castle area and map the original fortification. The continue to the southern fortification, witch however, was excluded from renovation programme in order to reflect the fact that castle has never been completed.

The full text you can find only in Slovak translation:  change to  Slovak language

[:cl]Abstract English:
(published in ARCH 06 / 2013 – Slovak Architecture Magazine)

Košice Castle Revitalisation Of The Hradová Hill

One of the largest castles in Slovakia, the Košice castle ruin has never been completed and there are no clear traces of its usage. Today, the castle starts a new history on its ancient foundations. A slanted wooden wall, erected in the place of a possible residential tower, serves as a background and a roof for a stage, opposite to witch are spectator seats built into a slope. The amphitheatre is made of a light steel construction combined with wood, in a minimalist design and minimal itervention into nature. If needed, it can be dismantled and removed. There is also a new car park and area’s administration office with a ticket sale, toilets and a room for public events, exhibitions. Below is a small park for children with adults. Reshaped paths and steps wind through the whole castle area and map the original fortification. The continue to the southern fortification, witch however, was excluded from renovation programme in order to reflect the fact that castle has never been completed.

The full text you can find only in Slovak translation:   change to  Slovak language

[:sk]architektonikcá recenzia k realizácii
publikovaná v architektonickom magazíne: ARCH06/2013
realizácia: ARCHIKON, 2012 Košice

Kopec hradová v Košiciach veľmi dobre poznajú, pre jeho záhadnú históriu a tiež červeno-bielu raketu na jeho vrchu ktorú je vidieť takmer z celej košickej kotliny. Patrí medzi niekoľko blízkych výletných bodov obyvateľov mesta keď vyhľadávajú oddych a žiada sa im načerpanie energie z lesa.

Miesto bolo v mojej pamäti vždy späté s dobrodružnými zážitkami a výjazdmi do lesa s priateľmi na bicykloch, no nikdy ma neprivolalo objavovať históriu ani kultúru, aj keď som o veľkých hradbách vedel a mohol sa odtiaľ kochať výhľadom z veže na takmer celé Košice. Vežu mi zatvorili pre jej rekonštrukciu niekedy v roku 2004, kedy prešla pod správu Mestských Lesov a dostala údržbový poriadok a sezónne prevádzkovanie.

Chodiť monotónne zarasteným lesom prestáva byť pre nehubárov zaujímavé a les teda navštevuje len veľmi málo ľudí, ktorých baví zbierať plastové fľaše alebo len vnímať energiu stromov a krásu prírody.

Táto recenzia ma priviedla opäť navštíviť miesto detských zážitkov. Atmosféra jarného lesa umocnila zážitok z objavovania nového diela. Od hlavnej cesty vás vedie lesný, no asfaltovaný a osvetlený chodník asi 500m sa jemne kľukatí, až sa medzi stromami začne objavovať niečo nové, a môžete začať objavovať.

Záhady, ktoré kopec Hradová nad Košicami obklopujú siahajú až do prvých zmienok o meste z 13. storočia. V žiadnej zo zachovaných listín sa nenachádza dôveryhodný údaj o užívaní hradu ani o jeho pôvode. Podľa zachovanej formy a predpokladaného obdobia vzniku bol pravdepodobne postavený ako obranný hrad proti tatarským (mongolským) nájazdom, zachované listiny ukazujú na Omodeja Abu, oligarchického panovníka územia medzi Košicami a Spišom, ktorý bol s najväčšou pravdepodobnosťou aj staviteľom hradu. No keď boli Omodejovci donútení k zmiereniu s mestom a kráľom, zastavili stavby hradov a teda aj tohto košického.
Jeho impozantnou rozľahlosťou 5,6ha aj mohutnosťou múrov je porovnateľný so spišským hradom. Obranné múry presahujú v hrúbke 3,5m a odhadovaná dĺžka celej hradby by bola cez 1100m, teda patrí medzi najrozsiahlejšie na našom území.
Zo starších výskumov sa však nezachovalo veľa záznamov a posledný, vyvolaný aj snahou obnoviť, modernizovať a revitalizovať turistické miesto, bolo akurát potvrdené, že hrad nebol dokončený a nenašli sa ani jasné stopy po jeho užívaní. Viditeľné ostali múry po dvoch vežiach a niekoľko častí hradbového múru, ostatok hradu môžete prísť objavovať v lese, kde nájdete niekoľko terénnych záhad, ktoré pravdepodobne súviseli s vtedajšou výstavbou hradu.
od okrúhlej veže
Ak teda prídete za objavovaním, môžete sa nechať viesť novo upraveným chodníkom, ktorý vás prevedie celou dĺžkou hradu a pritom ukáže pôsobivé pohľady na Košickú kotlinu a okolie. Vinie sa po hrebeni brala od okrúhlej veže vo forme drevenej stonožkovej lávky a mapuje pôvodné opevnenie. Vyhliadková veža sa nachádza na najvyššom bode a stáva sa súčasťou opevnenia.

Architekti však zvolili jemnú formu ľahkej oceľovej konštrukcie s agátovým drevom. Všetky objekty majú zjednocujúce minimalistické prevedenie a je ich možné rozobrať a odniesť v prípade potreby. Fasády a ostatné vonkajšie povrchy sú z agátového dreva, bez ďalších chemických úprav je ponechané poveternostným vplyvom a prirodzenému starnutiu, čo časom spôsobí „neviditeľnosť“ nových stavieb v priestore lesa.

Je čitateľné posolstvo novej architektúry, ktorá jemne dopĺňa priestory pôvodného hradu.

V mieste kde, je predpoklad existencie nezachovanej obytnej hradnej veže, vás prekvapí naklonená drevená stena, ktorá pôsobí pri mohutných hradbách. Akoby vyrastala z dávnych základov nová história.
Je to pozadie a zároveň prestrešenie tribúny pre kultúrne predstavenia, do svahu sa opiera hľadisko – jednoduché drevené lavičky a za nimi malá réžijná búdka. Priestor má kulisy skutočného lesa, s nočným osvetlením pozadie spríjemňuje sledovanie predstavení.
Týmto zásahom dostáva mesto malý v prírode osadený amfiteáter a dúfajme že ostane voľne prístupný aj pre nezávislých hudobníkov, ktorí si tam môžu pripraviť komorné koncerty vyslovene v náručí prírody a do svojej hudby môžu zakomponovať skutočný spev vtákov a šum lístia.

Rovnako aj ostatné stavby areálu sa snažia nerušiť okolitý les a jemne ho dopĺňajú, nenásilne organizujú svojou prítomnosťou. Pri ďalšej plošine vznikol objekt správy areálu s predajom lístkov, verejnými toaletami a miestnosťou pre malé zhromaždenia, prípadne výstavy. Presklenná stena orientovaná na severovýchod otvára výhľad na hustý les, objekt s drevenou agátovou fasádou zapadá do priestoru medzi stromami. Priestor hneď pod ním využíva malé ihrisko pre deti, ale aj dospelých s lanovými dráhami, preliezačkami a hojdačkami.

Vyhliadková veža straší nad územím a láka zdolať ju, je viditeľná takmer z celých Košíc, láka pozornosť monumentalitou miesta už od roku 1987, no stála tu vyhliadka už na začiatku 20.storočia. Drevené lávky vás k nej privedú po hrebeni skalného brala, ich trasy boli vytýčené priamo na mieste, aby sa čo najlepšie prispôsobili okolitým stromom a terénu. V mieste lámania lávky je pauza – prieraz hradby – kde je drevený povrch vymenený za studený kovový rošt, odkiaľ môžete pozorovať priestor nad ktorým kráčate.

Sliedením smerom na juh od vyhliadkovej veže sa dostávate k ďalšiemu novému objavu v závere skalného brala. Otvorí sa pred vami prekvapivý výhľad na košickú kotlinu, ktorý je umocnený jednoduchým mostíkom na okraji skaly.

Zláka vás tiež ďalekohľad svojim neuveriteľným, až hvezdárskym priblížením.
Mostík vyhliadkový pôsobí v mieste prirodzene, obnovený výhľad otvoril v monotónne zarastenom lese priestor nielen pre ľudskú zvedavosť vidieť do diaľok, ale aj podmienky pre ďalšie kvety a popínavé rastliny, ktoré budú milovať túto slnečnú stráň a dopĺňať nádheru lesa.
Od mostíka sa pod vami objavuje kľukaté prírodné schodisko a chodník pokračuje dole svahom a láka ďalšie preskúmanie miesta až k južnému opevneniu, ktoré je zachované v dvoch kusoch a dĺžke približne 150m. Pamiatkári však ich obnovenie nerealizovali a hradba ostala v pôvodnom spustošenom stave, čo reflektuje históriu v tom, že hrad nebol nikdy dostavaný. Z architektonického hľadiska by pamiatka obnovením a zvýraznením južnej hradby dostala „podčiarknutie“ viditeľné z okolia, čo by podporilo monumentalitu aj atraktivitu hradu.

Pri južných hradbách bol tiež plánovaný malý objekt, ktorý mal slúžiť pre potreby archeológov, ktorí tu budú vykonávať prieskumy ešte ďalších päť rokov, no zatiaľ nie je postavený.

Ak by vám nestačilo v objavovaní pozostatkov hradu, môžete sa pustiť lesom hľadaním ďalších stôp hradieb alebo sa vrátiť na vrch kopca a dať si desiatu, čo ste si so sebou priniesli. Škoda, no financovanie projektu neumožnilo priamo z grantu postaviť komerčnú funkciu pre doplnenie služieb, napríklad reštauráciu a teda môžme dúfať, že sa na to nájdu dôvody aj financie z iných zdrojov a že sa podarí zachovať jednotnosť a ľahkosť architektonického výrazu celého areálu.

Pozitívne pôsobenie novej architektúry v mieste dodáva genius loci, nové využitie a teda sa môžeme tešiť na ďalšie záhady, ktoré prinesú so sebou návštevníci – diváci aj učinkujúci.

Text a Foto:
Pavol Meszaros

Architektúra:
Autori stavby: ing. arch. Ján Sekan, Ing. arch. Richard Krajči, Ing. arch. Branislav Ivan
Bilančné údaje stavby: Plocha areálu 6,50 ha, Počet miest na sedenie 400, Stavebné náklady 1,2 mil. €

[:]