Prirodzené bývanie – odborný seminár


common_logo_53x53

20. marca 2014 (štvrtok)

9:oo – 13:oo

SOŠ Jarmočná 108
Stará Ľubovňa

PROSÍM POTVRĎTE ÚČASŤ TELEFONICKY ALEBO EMAILOM

stuckarch@gmail.com / 0948 272 161

seminar lubovna marec2014.web2


Zväčšiť mapu

Podrobný obsah seminára:

9:00
Úvodné slovo

 • predstavenie organizácie a myšlienky alternatívnej architektúry a dôvod organizovania seminára
 • predstavenie odborného zastúpenia.

Peter Štucka
architekt a pedagóg strednej odbornej školy Jarmočná
kontakt: stuckarch@gmail.com

9:15
Prirodzená architektúra

 • priblíženie a upozornenie na nevyhnutnosť zmeny stavebných systémov z globálnehoo hľadiska, svetový vývoj ekologickej architektúry
 • efektívnosť výstavby a znižovanie energetickej náročnosti a nákladov v konečnom dôsledku

Pavol Mészáros
architekt, venuje sa vývoju spoločnosti, rozvoju udržateľného života a architektúre ako nevyhnutnej súčasti týchto procesov
kontakt: pavol@zoidbergprojekt.org

9:45
Sila prírody

 • a jej obnoviteľné zdroje energií, ktoré sa nachádzajú v našom okolí a dajú sa čo najefektívnejšie využiť v náš prospech a dokážu znížiť energetické zaťaženie budov. Synergia obnoviteľných zdrojov energie – spolupôsobenie energií a zatriedenie s bilanciou energie 0.

Marek Kušnír
pracuje pre Stavebnú fakultu, Technickej univerzity v Košiciach ako odborný asistent, mojím zameraním sú obnoviteľné zdroje energií a technické zariadenia budov
kontakt: marek.kusnir@gmail.com

10:15
Skutočný slamený dom

 • bývať ekologicky, zdravo a lacno
 • realizácia od základu až po strechu
 • praktické skúsenosti a práca s úradmi

Michal Pončák
umelecký stolár, venuje sa konštrukciám z prírodných materiálov a permakultúre v praxi
kontakt: muzicek.zeleny@gmail.com

10:45 – prestávka

11:00
Hlina a piesok

 • vlastnosti konštrukcií z nepálenej hliny, ich benefity ale aj úzkalia a ako sa ich vyvarovať
 • predstavenie Rameco a Vukonze

Clayton Stone
študuje konštrukcie z nepálenej ubíjanej hliny na Techcnickej Univerzite v Košiciach a rozvíja stavebnú činnosť s týmto materiálom
kontakt: cstone1985@hotmail.co.uk

11:30
Slama nehorí

 • podanie základných informácií o výstavbe zo slamy, zbúranie pár mylných predstáv a predsudkov  Základné zhrnutie výhod a nevýhod používania slamených balíkov spolu s prezentáciou základných konštrukčných riešení. Prezentácia súčasnej “slamenej” architektúry.

Miloslav Kováč
architekt a ako doktorand na Stavebnej fakulte TUKE sa venuje vplyvu požadovanej architektúry na drevenú nosnú konštrukciu izolovanú slamenými balíkmi
kontakt: miloslavkovac@gmail.com

12:00
Odpad nad zlato

 • zhodnocovanie druhotných surovín formou výroby stavebných prvkov. Vyústením je stavba rodinných domov, prípadne bytoviek, ale tiež iných objektov občianskej vybavenosti
 • recyklácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) so získavaním bioplynu metódou fermentácie v pevnej fáze a taktiež čistenie odpadových vôd biologickými metódami (bioremediácia)

Alexander Šamo
dlhodobo sa venuje problematike zhodnocovania druhotných surovín na výrobu plnohodnotných stavebných prvkov s následným využitím pri výstavbe obydlí a možnosti zapojenia marginalizovaného obyvateľstva do výchovno-produktývnych procesov
kontakt: helasamova@orangemail.sk

12:30
Voľná diskusia

 • za účasti všetkých prednášajúcich