Small City Culture SpaceMalý kultúrny priestor v mesteUn pequeño espácio en el ciudad

Picture 138

The aim of the project Small city culture space is the creation of an experimental object constructed from ecologically unharmful or recycled materials. The aim is to show the possible connection of the art production in the contemporary architecture with the alternative materials. This object has the ability
to adapt to the environment. Its originality and shape should represent an alternative and unconventional use of waste materials.

The project was developed and organised at Technical university of Košice in cooperation with Zuzana Grosaftova, Rudolf Nielsen and with thanks to many other friends for their participation and help.

You can download a brochure about the project as pdf file:  MKP_Broz_15x15_s

Official webpage of the project (http://www.kulturnypriestor.sk):

sccswebenPicture 138

Cieľom projektu Malý kultúrny priestor v meste je vytvorenie experimentálneho objektu, ktorý je predmetom skúmania jeho samotnej konštrukcie z ekologicky neškodných alebo recyklovaných materiálov. Projekt chce ukázať možnosti spojenia profesionálnej umeleckej tvorby v súčasnej architektúre s využitím alternatívnych materiálov. Vie sa prispôsobiť prostrediu, v ktorom má byť postavený a svojou nápadnosťou a tvarom reprezentuje alternatívne využitie druhotných materiálov. Pavilón je umiestňovaný na miestach, kde je predpoklad vytvorenia kultúrnej aktivity, a tým by mal vzbudiť záujem miestnych obyvateľov.

Projekt prebiehal pod záštitou Fakulty umení  Technickej univerzity v Košiciach, hlavným spoluorganizátorom bola Zuzana Grošaftová a ďakujeme všetkým priateľom ktorí sa do projektu zapojili a prispeli svojou prácou a nápadmi.

Tu si môžete stiahnuť kompletnú brožúrku o projekte: MKP_Broz_15x15_s

Oficiálna stránka projektu (http://www.kulturnypriestor.sk):

sccswebsk