Pavol Mészáros

*1983, Košice

+421 948 904 432

Ing. arch. pre ekoštruktúry v architektúre a urbanizme

PhD. pre alternatívne kultúrne cesty na príklade ekodedín

aktívny v oblasti architektúra od r. 2009

nezávislý projektant a aktivista v oblasti architektúry


Pracovné skúsenosti: 

  • Spoluzakladateľ občiasnkeho združenia HUBa o.z., Košice od júna 2015, partnerská organizácia kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik na Gorkého ul. v Košiciach.
    • Spoluzakladateľ a líder priestoru HUBa Coworking v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik, Gorkého ul. Košice, cieľom je spájanie a zlepšovanie tvorivého prostredia pre nezávislých kreatívnych ľudí a podnikateľov, zlepšovanie vzťahu obyvateľov k verejnému a životnému prostrediu (www.hubacoworking.sk)
    • Garantovanie, spolupráca a podpora projektu Zdravé domy na východ. Cieľom je rozširovanie povedomia o prírodnom staviteľstve na Východnom Slovensku, organizovanie odborných a laických stretnutí, prezentácií, prednášok a seminárov. Prebieha od 2019
    • Spolupráca a odborná podpora projektov venujúcich sa verejnému mestskému prostrediu: Voda v meste, Mlynský náhon, priebežne prebiehajúce aktivity
   • Spoluzakladateľ Iniciatívy za modernú architektúru, neformálne združenie osôb, ktorých cieľom je vzdelávať o hodnotách stavieb z obdobia 60. – 80. rokov 20. storočia, hlavným cieľom je vybudovať databázu týchto objektov a pomáhať ich majiteľom a správcom zachovať pôvodné architektonické hodnoty ako kultúrne dedičstvo doby.

 • Spoluakladateľ spoločnosti Zoidberg Projekt s.r.o. Košice, Slovensko (od roku 2010 majiteľ a konateľ, architekt) experimentálne projekty, ekológia, architektúra, dizajn a filmové animácie
   • Projekty ekologicky zameraných developerských aktivít:
     • Krásne sady Mlynica – developerský projekt ekologickej usadlosti, spoluautor riešenia ekodediny Krásne sady Mlynica, spracovanie územného plánu zóny, zostavenie regulatívov v spolupráci s architektom Viliamom Holevom a spracovateľským tímom (www.krasnesady.sk)
     • Plantáže Levoča – developerský projekt pre výstavbu rodinných domov s pridanou hodnotou v riešení verejných priestorov, nakladaní s dažďovou vodou a riešením podpory biodiverzity
     • Revitalizácia Sídliskových vnútroblokov Vinbarg – Bardejov, v dvoch etapách 2017 a 2020 v spolupráci s Ing. Arch. Viliam Holeva, Ing. Martin Kolník,
    • Revitalizácia mestského parku v Banskej Bystrici – projekt rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky mestského parku v centre mesta, 2018-2019 v spolupráci s M-Projekt Poprad, Ing. Martin Kolník  a Ing. Arch. Viliam Holeva.
   • Projekty rekonštrukcií:
    • Bytový a polyfunkčný objekt, Hlavná 52, Košice
  • Projekty novostavieb s prírodným charakterom konštrukcií:
    • Drevodom so slamenou izoláciou Alicio – Borda, Košický Klečenov 2019
    • Rodinný dom s nosnými konštrukciami z dusanej hliny, Veľký Folkmár, od 2015
    • Rekreačná chata v obci Kostoľany pri Hornáde, drevostavba so slamenou izoláciu a hlinenými omietkami, projekt 2019
    • Rekreačná chata v obci Košice-Kavečany, drevostavba so slamenou izoláciou a hlinenými omietkami, projekt 2020
   • Rodinný dom v obci Hermanovce, drevostavba s izoláciou z konopného betónu, projekt 2020