Rodina Zoidberg Projekt

Zoidberg je každý člen rodiny, samotná osobnosť v jednote, ktorá nemá záujem vytvárať klamy, ale slobodne vyjadriť svoje myšlienky, aktivity a túžby…

Ja ako Zoidberg, snažím sa dostať rodinnú spoločnosť v spoločnú rodinu, pričom táto webstránka je len nekonečne malý priestor pre tieto vzťahy .. tvorcovia prezentujú svoje nápady, práce a spôsob života …

Na tomto mieste sa stretnete so všetkými našimi snahami zmeniť niečo z tohto sveta. Sme dvaja bratia a priatelia zaoberajúci sa architektúrou, výtvarnými umeniami a životnými filozofiami (v menu vedených okruhoch) so zanietením a snahou o trvalú udržateľnosť.

Spolupracujeme, rozvíjame to, čo sme začali a budeme radi, keď sa naše záujmy stretnú s Vašimi.