[:en]Vegetačná strecha Technickej Akadémie a vodozádržné opatrenia[:]

[:en]

Stavba:                       Vegetačná strecha Technickej akadémie a vodozádržné opatrenia
Stavebník:                 Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves, 052 01
Zhotoviteľ:                Zoidberg Projekt s.r.o.
Zodp. projektant:    Ing. Arch. Branislav Ivan
Architektúra:           Ing. arch. Pavol Mészáros, PhD., Mgr. Art. Peter Beňo
Stupeň:                     Projektová dokumentácia pre Stavebné povolenie
Druh stavby:           Rekonštrukcia strechy, vodozádržné opatrenia a parkové úpravy

kliknite tu: odkaz na prehliadanie a stiahnutie kompletnej dokumentácie [:]