Viliam Holeva

Senior architekt v odbore Architektúra a plánovanie

– projektovanie stavieb a inžinierska činnosť
– urbanistické návrhy
– územnoplánovacej dokumentácie
– regenerácie jestvujúcich objektov a štruktúr
– rekonštrukcie
– stavby v ekologickom standarde
– drevené a slamené stavby
– komplexné návrhy – Permakultúrne riešenia / LID
– jazerá, koreňové čistiarne odpadových vôd
– vodozádržné riešenia, jazerá, plavecké biotopy
– zelené strechy, výsadby a záhradné koncepcie

– Modro – Zelené projekty / BGI
– komplexné návrhy pre podporu biodiverzity a sebestačnosti

– zabezpečenie dodávateľa pre stavbu
– koordinácia stavebných procesov, inžiniersky činnosť
– široká spolupráca s partnermi v obore
– stavby v pamiatkovom prostredí

– poradenstvo v záujmovej činnosti
– prednášková činnosť

LinkedIn

Regeneratívne projekty – Facebook group