Survey on Energy and water consumeEncuesta de Consumo de energía y aguaAnketa o Spotrebe energií a vody

This survey is to analyse possibilities for alternative energy and water sources for individual household.
Help: you can take annual bills, 1kWh = 3412 Btu

 • How do you feel your household consume in general? (< low, = moderate, > high) [poll id=”11″]
 • How many people live in your household? [poll id=”5″]
 • What is the ousehold size? [poll id=”3″]
 • How many floors has the building? [poll id=”4″]
 • Electricity per month in kWh [poll id=”2″]
 • Water consumption per month in cubic meters (m3) [poll id=”6″]
 • Gas consumption per month in m3 (kWh), bottled 1kg = 13kWh [poll id=”7″]
 • Heat consumption per month if connected to central heating system in GJ (kWh) (0 – individual household heating) [poll id=”8″]
 • Hot water consumption if connected to central heating system in GJ (kWh) (0 – individual household heating) [poll id=”9″]
 • Do you live in single family house with garden? (1 yes, 0 no) [poll id=”10″]
 • Are you using any alternative souce? (0 none, 1 wood, 2 pellets, 3 solar for water heating, 4 photovoltaic, 5 natural water source or well) [poll id=”12″]

If you like to help in this survey, please resend the link to your friends.
Thank you for spending a minute by voting here.Esta encuesta observa las necesidades para establecer recursos alternativos para las casas individuales.
Ayuda: llevar las cuentas des proveedores.

 • Como te parece el consumo de tu casa en general? (< bajo, = equilibrado, > alto) [poll id=”11″]
 • Cuantas personas viven en tu casa? [poll id=”5″]
 • Que tamaño tiene tu casa? [poll id=”3″]
 • Cuantas pisos hay en el edificio? [poll id=”4″]
 • Consumo mensual promedio de electricidad en kWh [poll id=”2″]
 • El consumo promedio mensual de agua potable en (m3) [poll id=”6″]
 • El consumo promedio del gas en m3 (kWh) por mes. (envasado 1kg = 13kWh) [poll id=”7″]
 • Consumo de calor en casa conectada al calefacción central GJ (kWh) (0 – calefacción individual) [poll id=”8″]
 • Consumo de agua caliente promedio mensual en GJ (kWh) (0 – calefacción individual) [poll id=”9″]
 • Viven en la casa individual con la jardín? (1 yes, 0 no) [poll id=”10″]
 • Estás usando algún recurso alternativo? (0 ninguno, 1 leña, 2 pelets, 3 solar para calentar agua, 4 paneles fotovoltaicos, 5 fuente de agua natural) [poll id=”12″]

Si te gustaría ayudar, por favor reenvía la enlace a tus amigos.
Gracias por votar en esta encuesta.Tento prieskum je pre dimenzovanie náhradných zdrojov energie a vody pre individuálne domácnosti.
Pomôcka: vezmite si ročné vyúčtovania.

 • Aký máš pocit zo spotreby v tvojej domácnosti? (< nízka, = vyrovnaná, > vysoká) [poll id=”11″]
 • Koľko ľudí žije v tvojej domácnosti? [poll id=”5″]
 • Aká je veľkosť domácnosti? [poll id=”3″]
 • Koľko poschodí má budova kde žiješ? [poll id=”4″]
 • Spotreba elektriny priemerne za mesiac v kWh [poll id=”2″]
 • Priemerná spotreba studenej vody za mesiac (m3) [poll id=”6″]
 • Priemerná spotreba plynu za mesiac v m3 (kWh) (vo fľaši 1kg = 13kWh) [poll id=”7″]
 • Priemerná mesačná potreba tepla ak je domácnosť pripojená k centrálnemu vykurovaniu v Gj (kWh) [poll id=”8″]
 • Priemerná mesačná spotreba teplej vody aj ke pripojená k externému dodávateľovi v Gj (kWh) [poll id=”9″]
 • Bývaš v rodinnom dome so záhradkou? (1 áno, 0 nie) [poll id=”10″]
 • Používam alternatívne zdroje paliva (0 žiaden, 1 drevo, 2 pelety, 3 solar na ohrev vody, 4 fotovoltaické panely, 5 vlastná studňa) [poll id=”12″]

Ak máš chuť pomôcť ešte viac v prieskume, prosím prepošli jeho odkaz tvojim priateľom.
Ďakujeme za čas strávený pri zodpovedaní otázok.

2 thoughts on “Survey on Energy and water consumeEncuesta de Consumo de energía y aguaAnketa o Spotrebe energií a vody

Comments are closed.