Anketa o Spotrebe energií a vody

Tento prieskum je pre dimenzovanie náhradných zdrojov energie a vody pre individuálne domácnosti.
Pomôcka: vezmite si ročné vyúčtovania.

 • Aký máš pocit zo spotreby v tvojej domácnosti? (< nízka, = vyrovnaná, > vysoká)

  Loading ... Loading ...
 • Koľko ľudí žije v tvojej domácnosti?

  Loading ... Loading ...
 • Aká je veľkosť domácnosti?

  Loading ... Loading ...
 • Koľko poschodí má budova kde žiješ?

  Loading ... Loading ...
 • Spotreba elektriny priemerne za mesiac v kWh

  Loading ... Loading ...
 • Priemerná spotreba studenej vody za mesiac (m3)

  Loading ... Loading ...
 • Priemerná spotreba plynu za mesiac v m3 (kWh) (vo fľaši 1kg = 13kWh)

  Loading ... Loading ...
 • Priemerná mesačná potreba tepla ak je domácnosť pripojená k centrálnemu vykurovaniu v Gj (kWh)

  Loading ... Loading ...
 • Priemerná mesačná spotreba teplej vody aj ke pripojená k externému dodávateľovi v Gj (kWh)

  Loading ... Loading ...
 • Bývaš v rodinnom dome so záhradkou? (1 áno, 0 nie)

  Loading ... Loading ...
 • Používam alternatívne zdroje paliva (0 žiaden, 1 drevo, 2 pelety, 3 solar na ohrev vody, 4 fotovoltaické panely, 5 vlastná studňa)

  Loading ... Loading ...

Ak máš chuť pomôcť ešte viac v prieskume, prosím prepošli jeho odkaz tvojim priateľom.
Ďakujeme za čas strávený pri zodpovedaní otázok.

...

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Google Plus
 • Email
 • Print

2 thoughts on “Anketa o Spotrebe energií a vody

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *